Riolering

Met een vakkundig aangelegde riolering voorkomt u problemen bij de afwatering. Laat uw riolering dus altijd door een professioneel bedrijf realiseren.

Aanleg riolering woningbouw

 

Buitenrioleringssystemen t.b.v. nieuwbouwwoningen.
Mogelijkheden:

  • Het aanbrengen van riolering, compleet met ontstoppingsstukken, straatkolken en afvoergoten.

 

Aanleg riolering bedrijventerrein

 

Buitenrioleringssystemen t.b.v. bedrijventerreinen (nieuw of uitbreiding).
Mogelijkheden:

  • Het aanbrengen van riolering, compleet met ontstoppingsstukken, straatkolken en afvoergoten.
  • Het installeren van inspectieputten, olie/benzinescheider, afvoergoten en zandvangputten voor laadvloeren.

 

Drainage

 

Drainagesystemen om water(overlast)te verminderen.
Mogelijkheden:

  • De aanleg van drainagesystemen met pompputten en afvoerbuizen, ter voorkoming van wateroverlast onder huizen en bedrijfspanden.

 

Infiltratie

 

Infiltratiesystemen voor plaatsen waar geen riool of andere afvoermogelijkheid is.
Mogelijkheden:

  • Het aanleggen van een systeem van infiltratiebuizen en infiltratiekratten waarmee overtollig water eenvoudig in de grond kan worden gebracht.