Straatwerken

Aannemingsbedrijf Hopman heeft jarenlange ervaring in grond-, straat-, riolerings- en waterwerken. Het bedrijf beschikt over modern eigen materieel, waaronder shovels, dumpers en mobiele kranen, waarmee het werk zorgvuldig voor u wordt uitgevoerd.

Sierbestrating

 

Nieuwe bestrating rond bestaande panden of woningen.
Mogelijkheden:

 • Het aanbrengen van bestrating, zoals koppelstones, wildverband- en siertegels en stenen, maar ook stenen met een natuursteendeklaag, H-profielstenen, betonklinkers, gebakken stenen en natuursteen.

 

Onderhoud

 

Bestaand straatwerk dat onderhevig is aan achterstallig onderhoud.
Mogelijkheden:

 • Het repareren van bestratingschade door bijvoorbeeld boomwortels, vorst, verzakking of schade met een externe oorzaak.

 

Machinaal bestraten

 

Grote oppervlakken professioneel machinaal bestraten.
Mogelijkheden:

 • Het machinaal afreien van het zandbed.
 • Het machinaal aanbrengen van het bestratingproduct.
 • Het machinaal plaatsen van opsluitbanden.

 

Waterpartijen

 

Aanleg van waterpartijen ter verfraaiing van tuin of bedrijfsterrein.
Mogelijkheden:

 • Het plaatsen van waterornamenten.
 • Het aanleggen van vis- of zwemvijvers, met of zonder folie.
 • Het plaatsen van filters, pompen en verlichting.

 

Erfverharding

 

Professioneel verharden van terrein rond (landbouw-)bedrijven.
Mogelijkheden:

 • Het egaliseren van het terrein.
 • Het aanbrengen van riolering en afwatering.
 • Het aanbrengen van toplagen.